അങ്ങാടി മരുന്ന് ആട്ടിൻ സൂപ്പ് | Herbal Mutton Soup for only 20 Rupees + Street Food Snacks Kottayam

Share
Food N Travel by Ebbin Jose
Published at : 18 Nov 2021
7672 views
722
10

ആരോഗ്യം ഒരല്പം ക്ഷീണത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ആട്ടിൻ സൂപ്പ് കുടിക്കണം എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ഷീണം ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ അങ്ങാടി മരുന്ന് ഒക്കെ ചേർത്ത ആട്ടിൻ സൂപ്പ് ദേ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിൽ നിന്ന് വൈക്കം പോവുന്ന വഴി ഒരു ചെറിയ കടയിൽ കിട്ടും - അതും വെറും 20 രൂപയ്ക്ക്. അത് കൂടാതെ കൊടികളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്ടോ. We were travelling via Thanneermukkom Bund and my friend Sobin suggested a place (a small kiosk) that's on the way to Vaikkom from the bund road. The kiosk sells different varieties of snacks, tea, and herbal mutton soup. Herbal mutton soup shouldn't get you confused - it is mutton soup with medicinal herbs added to it.
Subscribe Food N Travel: https://goo.gl/pZpo3E
Visit our blog: FoodNTravel.in
Sobin's channel: https://youtube.com/c/AmmusDine
🥣 Today's Food Spot 1: Santhosh Chettante Baaji Kada, Idayazham, Kottayam 🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/tNcrTPjKjK2yHPt9A
⚡FNT Ratings for this restaurant⚡
Food: 😊😊😊😊(4.0/5)
Service: 😊😊😊😊😑(4.1/5)
Ambiance: 😊😊😊😑 (3.6/5)
Accessibility: 😊😊😊😑(3.9/5)
Parking facility: No
Price of food that we tried in this food spot
1. Mutton soup: Rs. 20 per glass
2. Ulli vada: Rs. 10.00
3. Mutta crispy: Rs. 10.00
4. Mix veg crispy: Rs. 30.00
By the way, if you ask me about street food options in and around Kumarakom, there are many to try. I would say this is one of the many interesting street food spots near Kumarakom.

Timestamps for this video:
0:00 Teaser
0:21: Intro music
0:35 Thanneermukkom Bund
2:29 Santosh's bajjikada
2:46 Mutton soup
3:59 Drive over Bund
5:00 Speed boat
6:26 Mutta Crispy
6:57 Ullivada
8:49 Tasting Muttua crispy
My Vlogging Kit
Primary camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wireless Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Light: Aputure Amaran AL-MX Bi-Color LED Mini Pocket Size Light (https://amzn.to/397IzXt)
Bhaji kadathattukadastreet food

Greg Kelly: Joe, that was quite the poem

Greg Kelly: Joe, that was quite the poem

How To Correctly Cook Steak

How To Correctly Cook Steak

NOT IN THE MOOD | Valorant Highlights #17

NOT IN THE MOOD | Valorant Highlights #17

Teebone - Puff It Up [Alien Move Riddim] January 2018

Teebone - Puff It Up [Alien Move Riddim] January 2018

The Day Nelson Mandela is Freed from Prison

The Day Nelson Mandela is Freed from Prison

Robert Redford's Lifestyle ★ 2022

Robert Redford's Lifestyle ★ 2022

When You Have to be in a Relationship with Girl You don't Love ~ Anime Love

When You Have to be in a Relationship with Girl You don't Love ~ Anime Love

I took a Junkyard Rolls Royce and brought it back to life! Perfect reception desk

I took a Junkyard Rolls Royce and brought it back to life! Perfect reception desk

Cargobase Q&A #2: Powerful and flexible logistics software.

Cargobase Q&A #2: Powerful and flexible logistics software.

Can We Find The Name Brand?

Can We Find The Name Brand?

4 terrifying money truths about Americans#shorts

4 terrifying money truths about Americans#shorts

I Built a REAL UNDER WATER HOUSE!!

I Built a REAL UNDER WATER HOUSE!!

Learn English: Daily Easy English Expression 0400: ~ pales in comparison to ~

Learn English: Daily Easy English Expression 0400: ~ pales in comparison to ~

New Business Grants in Select States

New Business Grants in Select States

Firefighters battle HUGE blazing fire in Kidderminster

Firefighters battle HUGE blazing fire in Kidderminster

HE GANADO TODA LA TIENDA DE FORTNITE | CreativeSergi

HE GANADO TODA LA TIENDA DE FORTNITE | CreativeSergi

DUI to the Slightest Degree Attorney | Tobin Law Office

DUI to the Slightest Degree Attorney | Tobin Law Office

Understand IELTS Listening in JUST 50 minutes!

Understand IELTS Listening in JUST 50 minutes!

Beg To Differ

Beg To Differ

Kozi English Innermost Lyrics

Kozi English Innermost Lyrics

FormaL Turns On OpTic aPG Then Trash Talks Him IRL!!!

FormaL Turns On OpTic aPG Then Trash Talks Him IRL!!!

Sajid Javid delivers statement on COVID-19 in Commons – watch live

Sajid Javid delivers statement on COVID-19 in Commons – watch live

George Will would "certainly" vote third party

George Will would "certainly" vote third party

Large fire breaks out at oil facility in crisis-hit Lebanon - BBC News

Large fire breaks out at oil facility in crisis-hit Lebanon - BBC News

The Carbonaro Effect - Plasti-Tot Instant Spray (Extended Reveal) | truTV

The Carbonaro Effect - Plasti-Tot Instant Spray (Extended Reveal) | truTV

POSSESSING THE GATE OF DECEMBER 2021

POSSESSING THE GATE OF DECEMBER 2021

Giannis Picks Up Where He Left Off | Dunk & No Look Assist

Giannis Picks Up Where He Left Off | Dunk & No Look Assist

Due to RV Shortage, They Bought Site Unseen/ New Jayco Pinnacle 38FLGS Floorplan

Due to RV Shortage, They Bought Site Unseen/ New Jayco Pinnacle 38FLGS Floorplan

Some Kind Of Wonderful by Min LineDance/ Beginner Level(초급라인댄스)/Choreo:Gary O'Reilly/Rod Stewart

Some Kind Of Wonderful by Min LineDance/ Beginner Level(초급라인댄스)/Choreo:Gary O'Reilly/Rod Stewart

loughborough Charter 2021  |  Loughborough  |  10/11/2021

loughborough Charter 2021 | Loughborough | 10/11/2021

How to Create an Excel Age Analysis Report - That's Easy and Automated!

How to Create an Excel Age Analysis Report - That's Easy and Automated!

13 Changes To Cruising Due To The Pandemic That Will Be Permanent

13 Changes To Cruising Due To The Pandemic That Will Be Permanent

Metal sculptures created from 100000 automobile parts. Created by Rajhardstyle

Metal sculptures created from 100000 automobile parts. Created by Rajhardstyle

Gaze At The Planet Photo Manipulation PicsArt Tutorial

Gaze At The Planet Photo Manipulation PicsArt Tutorial

Squid Game Girl Growing Up! 11 LOL Surprise DIYs

Squid Game Girl Growing Up! 11 LOL Surprise DIYs

She Passed Away Today.

She Passed Away Today.

Epic Games Is Building The Oasis! First Oculus Quest 120hz Game, Pico Neo 3, VR Skating & More!

Epic Games Is Building The Oasis! First Oculus Quest 120hz Game, Pico Neo 3, VR Skating & More!

THE LOST SYMBOL Official Trailer (2021)

THE LOST SYMBOL Official Trailer (2021)

ካብ ወቅዒ ልቢ ነብስና ነድሕነሉ ምኽሪ - Body warning signs before heart attack

ካብ ወቅዒ ልቢ ነብስና ነድሕነሉ ምኽሪ - Body warning signs before heart attack

Tink - Million (Audio)

Tink - Million (Audio)

Get Dressed for the Day (Interactive)

Get Dressed for the Day (Interactive)

Morning Routine 2022 | Healthy & Productive

Morning Routine 2022 | Healthy & Productive

The AMERICAN BISON and What You Need To KNOW

The AMERICAN BISON and What You Need To KNOW

Lesbian Sista Said Black Men Do Not Want Wives....But Want A MOM THEY CAN SLEEP WITH????

Lesbian Sista Said Black Men Do Not Want Wives....But Want A MOM THEY CAN SLEEP WITH????

บอท [Free Fire]

บอท [Free Fire]

WORST Cases For Crypto: What It Means FOR YOU!! 😨

WORST Cases For Crypto: What It Means FOR YOU!! 😨

2014 Harley Davidson XL1200V Seventy-Two

2014 Harley Davidson XL1200V Seventy-Two

'I'll never get that chance to sit next to my son' | Arbery's dad speaks before killers' sentencing

'I'll never get that chance to sit next to my son' | Arbery's dad speaks before killers' sentencing

7 Coolest Gadgets You Won't Believe Exist

7 Coolest Gadgets You Won't Believe Exist